Overname Academie - Afbeelding 5

Leergang Bedrijf Kopen

Duur:5 dagen van 16.00 – 21.00h
Data:19 mei, 2 juni, 16 juni, 30 juni en 14 juli 2016
Locatie:Venlo
Kosten:€1495,- (excl. btw)
Voorbereidingstijd:1 à 2 uur per module

U bent van plan een bedrijf over te nemen. Er komt veel inhoudelijke en financiële informatie op u af. U krijgt te maken met meerdere partijen en verschillende aspecten bij het overnameproces. De praktijk leert dat problemen bij een overname vaak veroorzaakt worden door een mismatch van culturen en persoonlijkheden enerzijds en onvoldoende voorbereiding en onderschatting van de zijde van de koper anderzijds.

Met de leergang Bedrijf Kopen bereidt u zich optimaal voor op het overnameproces. De leergang is opgebouwd uit 10 modules in 5 blokken/dagdelen. De vakinhoudelijke modules vormen de rode draad en worden gevolgd door praktijkcases. De leergang wordt afgesloten met een overnamespel, waarin alle onderdelen van het proces aan bod komen.

Blok 01

Docent:Drs. Jacques Jetten RV (Aeternus B.V.)
Datum:19 mei 2016
Locatie:Noorderpoort 39, Venlo

Start met voorstelronde van deelnemers en docenten

 • Het koopproces in fasen
 • Welke spelers zijn er actief?
 • Wanneer wie inschakelen?
 • Procesmanagement
 • Keuze voor bedrijfsomvang
 • Keuze voor een bedrijf of bedrijfstak
 • Persoonlijkheidstest
 • Gewenste bedrijfscultuur
Docent:Drs. Jacques Jetten RV (Aeternus B.V.)
Datum:19 mei 2016
Locatie:Noorderpoort 39, Venlo
 • Veel gemaakte fouten in waardering
 • Waarderen met behulp van de DCF methode en het nut hiervan
 • Het maken van enkele eenvoudige DCF waarderingen
 • Het belang van marktontwikkelingen in waarde
 • Risico’s inschatten van een bedrijf
 • Kansen definiëren van een bedrijf
 • Waardemanagement
 • Valuedrivers: hoe te herkennen en hoe mee om te gaan?

Blok 02

Docent:n.n.b.
Datum:2 juni 2016
Locatie:Noorderpoort 39, Venlo
 • Financieringsmogelijkheden door bank en artikel 207C
 • Diverse overheidsregelingen: hulp bij financiering door bank
 • Financiering door verkoper: achtergestelde lening en earn-out
 • Wat gebeurt er met bestaande financiering na overname?
 • Privé borgtochten & hypotheek op het huis
 • Venture capital & Informele investeerders: wanneer nodig, wanneer mogelijk?
 • Invloed van financiering op cash flow na overname
 • Invloed van financiering op investeringen en groei
Docent:Drs. Jacques Jetten RV (Aeternus B.V.)
Datum:2 juni 2016
Locatie:Noorderpoort 39, Venlo

In deze case maken we een waardering op basis van het door een verkoper verstrekt informatiememorandum. Uiteraard roept dit informatiememorandum vragen op en blijkt een waarde lastig vast te stellen. Of toch niet? Verder berekenen we de mogelijke bancaire financiering en laten we de invloed hiervan zien op de exploitatie in de jaren na de overname. Krijgen we de financiering wel rond? Hebben we de verkoper nodig in de financiering? Zouden investeerders geïnteresseerd kunnen zijn?

Blok 03

Docent:n.n.b.
Datum:16 juni 2016
Locatie:Noorderpoort 39, Venlo
 • Uitkomsten persoonlijkheidstest
 • Wijziging van werknemer naar ondernemer: een kleine stap?
 • Omgaan met oud-eigenaar
 • Bedrijfscultuur
 • Gevoeligheden in het familiebedrijf
 • Omgaan met medewerkers die weerstanden laten zien
 • Eigen bedrijfsplan
 • Omgaan met bank en investeerder
 • Belangrijke stakeholders in het bedrijf
 

 

 

 

Docent:Drs. Jacques Jetten RV (Aeternus B.V.)
Datum:16 juni 2016
Locatie:Noorderpoort 39, Venlo
 • Fasering van proces
 • Tijdsplanning
 • Inschatting belangen koper
 • De adviseur van de koper
 • Meerdere stakeholders: hoe hiermee om te gaan
 • Onderhandelen met je familie, werknemer of strategische partij
 • Hoe om te gaan met constateringen uit het Due Diligence onderzoek
 • Behandelen diverse onderhandelpunten: financiering door verkoper, earn out, salaris/ managementfee, uit/meewerken door oud-eigenaar, huurcontract, aandeelhoudersovereenkomst, participatieovereenkomst.

 

Blok 04

Docent:n.n.b.
Datum:30 juni 2016
Locatie:Noorderpoort 39, Venlo
 • Mogelijke juridische valkuilen en aandachtspunten in een bedrij
 • Het identificeren en analyseren van risico’s van het bedrijf
 • De Letter of Intent
 • De biedingsbrief
 • Exclusiviteit & Ontbindende voorwaarden
 • Garanties en vrijwaringen
 • Het overnamecontract
 • Aandeelhoudersovereenkomst

 

Docent:n.n.b.
Datum:30 juni 2016
Locatie:Noorderpoort 39, Venlo
 • Activa passiva of koop aandelen?
 • Due Diligence onderzoek: opzet en aanpak
 • Wanneer een BV? Welke juridische structuur voor overname nodig?
 • Het oprichten van een vennootschap
 • Management fee of salaris?
 • Belangrijkste fiscale valkuilen bij overname
 • Thin Cap regeling, versneld afschrijven en verliescompensatie

 

Blok 05

Docent:Drs. Jacques Jetten RV (Aeternus B.V.)
Datum:14 juli 2016
Locatie:Noorderpoort 39, Venlo

In een praktijkvoorbeeld komen de aandachtspunten uit voorgaande modules aan bod. Deze case zal doorlopen in het overnamespel, waarmee de leergang wordt afgesloten.

 

Docent:Drs. Jacques Jetten (Aeternus B.V.)
Datum:14 juli 2016
Locatie:Noorderpoort 39, Venlo

 In het overnamespel komen alle onderdelen van het overnameproces aan bod.